Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami powołana została z inicjatywy dr. Zbigniewa Kosiorowskiego na początku 2005 roku. Jego celem było wspieranie merytoryczne, organizacyjne i finansowe Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami.

Do statutu Stowarzyszenia wpisano m. in. zadania:

  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z morskim wychowaniem młodzieży poprzez szkolenia, konkursy, wystawy, biwaki, obozy żeglarskie i przede wszystkim udział młodzieży w rejsach żeglarskich.
  2. Integracja szczecińskiego środowiska żeglarskiego i włączanie młodzieży do jego działalności po przez m.in.- spotkania z wybitnymi żeglarzami i ludźmi morza, ścisłą współpracę z klubami żeglarskimi, Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Polskim Radiem Szczecin, Akademią Morską, Bractwem Wybrzeża, Stowarzyszeniem „Żeglarski Szczecin”, Centrum Żeglarskim i aktywny udział w Programie Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży Miasta Szczecina.

Grono członków Stowarzyszenia wzrosło z kilku w 2005 roku do 44 w 2009, wśród nich są znani szczecińscy żeglarze i działacze m.in. kpt. W. Jacobson, M. Krzeptowski, A. Armiński, J. Szwoch, M. Ircha, dr Zb. Zalewski, dr. C. Pawłowski wieloletni prezes Stowarzyszenia.

W ciągu ośmiu lat Stowarzyszenie zorganizowało przy pomocy Miasta Szczecina, Polskiego Radia Szczecin , Centrum Żeglarskiego, sponsorów 16 rejsów pełnomorskich w większości 14-dniowych. Wzięło w nich udział prawie 300 uczniów szkół średnich i podstawowych. Byli to przede wszystkim laureaci konkursów w tym corocznego konkursu – Szczecińskiej Radiowej Szkoły Pod Żaglami.

Członkowie Stowarzyszenia byli organizatorami i uczestnikami dwumiesięcznej szczecińskiej wyprawy na S/y Stary – Islandia 2009 z udziałem 31 uczniów.

Zorganizowano 12 spotkań młodzieży i dorosłych miłośników żeglarstwa z:­kpt. B. K. Kowalskim – bratem o cyfrze 1 Bractwa Wybrzeża, J. Siudym, Les Dmowskim , W. Jacobsonem, M. Krzeptowskim, J. Gawłowiczem, J. Porębskim, A. Armińskim, A. Mendrygałem. M. Irchą, J. Wacławskim, J. Szwochem, J. Pajkowską, N. Caban i innymi.

Szczecinianie mieli możliwość zapoznania się z 5-cioma dużymi wystawami marynistycznymi zorganizowanymi przez Stowarzyszenie w tym , z wystawą fotograficzną p.t. Ludomir Mączka – żeglarz, pedagog i przyjaciel młodzieży, którą ujęto w programie Zlotu Żaglowców TTSR Szczecin 2007. Stowarzyszenie przygotowało też swoją część na wystawie p.t. 65 lat Żeglarstwa Polskiego w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim 1945 -2010. W latach 2002-6 zorganizowano 4 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Marynistycznego wraz z obozami żeglarskimi dla młodzieży specjalnej troski ze szkół zawodowych.

W ostatnich latach ożywiła się działalność młodzieży w Stowarzyszeniu czego przykładem są jej spotkania w szczecińskich szkołach średnich. Celem spotkań jest zainteresowanie uczniów sprawami morza i zachęcanie jej do udziału w żeglarskiej przygodzie. Stworzono też stronę internetową Stowarzyszenia – www.sspz.pl.
 

opracował Cezary Pawłowski

Polecamy

ttsr2017Szczecin 240px


Przekaż 1 procent podatku


  Portal rejsuj pl

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Nasi Partnerzy

centrum zeglarskie            wesailors.com          wassyl360

Początek strony